CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1. Mục đích

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua thuốc tại VATLYTRILIEUMINHLOC.VN

2. Phạm vị áp dụng

2.1 Đối tượng áp dụng

Tất cả các khách hàng mua thuốc tại Phòng khám Minh Lộc.

2.2 Khu vực áp dụng

Giao hàng toàn quốc, không giới hạn giá trị đơn hàng.